Ні трудовому рабству!

Профспілки є однією з сторін соціального діалогу й основним виразником соціально-трудових інтересів найманих працівників, які беруть участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення, розробки соціальних програм і програм зайнятості населення. Саме профспілки є найнадійнішою і загальновизнаною міжнародними організаціями формою представництва інтересів найманих працівників на ринку праці.
Проблема тіньової зайнятості для України залишається однією з найбільш злободенних. За оцінками Державної служби України з питань праці, на кінець 2019 роки без офіційного працевлаштування в країні працювало кілька мільйонів громадян. Існують значні регіональні відмінності в рівні тіньової економіки. Від 10% у Києві та Київській області до 49% у Чернівцях і Рівному. Рівень неформальної зайнятості залежить від галузевої структури виробництва.
Всеукраїнська профспілка працівників туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та готельного господарства виступає за створення в Україні належних умов праці та гідного рівня оплати праці для працівників туристичної галузі.