Про організацію

Історія та мета профспілки

Всеукраїнська професійна спілка працівників туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та готельного господарства (ВП працівників туристичної галузі) створена на установчому З’їзді липні 2009 року та зареєстрована у Міністерстві юстиції України 29 березня 2010 року.

 

Профспілка об’єднує людей найманої праці з 15 регіонів України. На даний ВП працівників туристичної галузі час нараховує, в своїх лавах, більше 4% працівників, які зайняті у туристичній галузі України.

Всеукраїнська професійна спілка працівників туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та готельного господарства – є добровільною неприбутковою всеукраїнською організацією, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності в туристичній галузі, санаторно-курортній сфері та сфері готельного господарства.

Основною метою діяльності Профспілки є представництво, здійснення та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

          Основними завданнями Профспілки є:

- представництво інтересів членів Профспілки у взаємовідносинах з роботодавцями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування на основі системи колективних договорів та угод, та у відповідності до законодавства України;

- здійснення контролю за виконанням колективних договорів та угод;

- прийняття участі у розробленні та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту тощо;

- забезпечення захисту працівників від безробіття та його наслідків згідно чинного законодавства;

- участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення, розробці соціальних програм;

- управління державним соціальним страхуванням;

- здійснення громадського контролю за реалізацією прав членів Профспілки у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги тощо.