ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2016 РІК

Всеукраїнська професійна спілка працівників туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та готельного господарства створена у 2010 році. За період існування профспілки створено організаційні ланки в більшості адміністaративно-територіальних одиницях України.

Основними завданнями Профспілки є:

  • представництво інтересів членів Профспілки у взаємовідносинах з роботодавцями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування на основі системи колективних договорів та угод, та у відповідності до законодавства України;
  • здійснення контролю за виконанням колективних договорів та угод;
  • прийняття участі у розробленні та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту тощо;
  • забезпечення захисту працівників від безробіття та його наслідків згідно чинного законодавства;
  • участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення, розробці соціальних програм;
  • управління державним соціальним страхуванням;
  • здійснення громадського контролю за реалізацією прав членів Профспілки у сфері охорони здоров'я, медико-соціальної допомоги тощо.

 За період 2016 року проведено 4 засідання Центральної Ради профспілки. 6 жовтня 2016 року відбувся VІ позачерговий З’їзду Всеукраїнської професійної спілки працівників туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та готельного господарства.

Профспілка є членом 5 робочої групи «Соціальний діалог та справедливість» Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. Активно приймає участь в заходах (конференціях, круглих столах) української національної платформи форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

Представники профспілки входять до складу учасників Платформи громадянського суспільства «Україна-ЄС», створеної у відповідності до ст. 469-470 Угоди про асоціацію.

У 2016 році представники Профспілки брали участь у 105 сесії Міжнародної організації праці (Женева, Швейцарія). Міжнародна організація праці (МОП) — спеціалізована установа Організації Об'єднаних націй. Сьогодні членами МОП є 185 країн. В роботі МОП беруть участь представники роботодавців, організацій трудящих та представники урядових структур.

31 травня 2016 року у Женеві (Швейцарія) представники ВП працівників туристичної галузі взяли участь у робочій зустрічі членських організацій Міжнародного об’єднання профспілок харчовиків, працівників сільського господарства і готелів (IUF), які вже мають або працюють у напрямку створення первинних осередків профспілок в Accor Group - французька компанія, оператор мереж готелів і ресторанів.

Профспілка долучилася до Всесвітнього тижня підтримки покоївок, який відбувався в період з 31 жовтня по 6 листопада 2016 року.

Протягом 2016 року Профспілка вела активну роботу по створенню нових профспілкових осередків та залученню нових членів. В листопаді Чернігівським відділеннм Міністерства юстиції зареєстрована Чернігіська орбласна профспілкова організація ВП працівників туристичної галузі.